h1

Swedish Version

Ve-a prumeese-a tu keep nune-a ooff oooor prumeeses. Bork Bork Bork!

Ve-a elsu prumeese-a tu:

– iff ilected, ve-a veell immedeeetely deessulfe-a zee gufernment und declere-a unuzeer ilecshun

– get droonk und throo muney et ell ooff oooor prublems, nut joost zee humeless

– meke-a gey merreeege-a mundetury

– unnex Sesketchooun, in oorder tu prufeede-a “leefing spece-a” fur Elbertuns und meke-a huooseeng cheeper. Bork Bork Bork!

– poosh Breetish Culoombeea intu zee sea, creeteeng noo ooceunffrunt pruperty in Elberta. Bork Bork Bork!

– repeel zee lev ooff grefeety

– redooce-a zee speed ooff leeght

– prufeede-a heegher idooceshun by booeelding heegher schuuls

– legeleeze-a put. Und puns. Und spetooles. Und oozeer keetchee utenseels

– meke-a ell seedooelks oooot ooff roobber tu prefent inebreeeted peuple-a frum hoorteeng zeemselfes vhee zeey fell doon

– ebuleesh poompeeng ooeel oooot ooff zee gruoond. Ooeel is zeere-a tu keep zee Iert mufeeng smuuthly oon its exees und iff yuoo veethdrev zee ooeel, zee vhule-a theeng veell greend tu a helt

– ebuleesh zee infurunment becoose-a it’s tuu herd tu keep cleun und it tekes up su mooch spece-a

– ind creeme-a by ebuleeshing ell levs

– edupt zee Breetish system ooff dreefing oon zee lefft; thees veell be-a gredooelly phesed in oofer feefe-a yeers veet lerge-a troocks und trecturs furst, zeen booses, ifentooelly incloodeeng smell cers und beecycles lest

– meke-a Elbertuns strunger by pootteeng sterueeds in zee veter

– bun luoosy Elberta veenters, Elbertuns ere-a seeck ooff beeeng Gud’s fruzee peuple-a. It’s teeme-a tu get beck tu zee fuoor beseec seesuns: selt, pepper, moosterd, und feeneger. Bork Bork Bork!

– booeeld geeunt dumes oofer certeeen neeeghburhuuds in oorder tu keep zee deenusoors in, fur ixemple-a in Celgery Vest

– incloode-a zee vurd “foon” in Ects ooff Prufeenciel Legeesletoores, und Bylevs ooff mooneecipelities

– use-a zee greenhuooses in Redcleeffff tu groo cunnebees

– reneme-a zee prufeence-a “Zee Peuple-a’s Repoobleec ooff Nurt Muntuna”, und declere-a Medeecine-a Het zee cepeetel, becoose-a ve-a cun’t theenk ooff a seellier neme-a. Bork Bork Bork!

– merge-a veet zee Prugresseefe-a Cunserfeteefe-a perty ve-a dun’t spleet zee seelly fute-a

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: